Contactar

GRN Serveis Telemàtics, S.L.
C/Oviedo, 46
17005 – Girona
Telèfon 972230000
FAX 972401185

Horari d’oficina: de dilluns a divendres, de 8:00 a 18:00.

Contactes de GRN Serveis Telemàtics

Departament comercial
Albert Vehilsavehils@grn.cat
Ruben Guerrerorguerrero@grn.cat
Yolanda Aliagayaliaga@grn.cat
Administració del sistema
Consultes tècniquessuport@grn.cat
Jordi Boujbou@grn.cat
Ilyas El Mouddenneilyas@grn.cat
David Garciadgarcia@grn.cat
Fidel Pacofpaco@grn.cat
Júlia Recasensjrecasens@grn.cat
Direcció Tècnica
Jordi Fàbregasjfabregas@grn.cat
Esteve Camósecamos@grn.cat


Disponible la nova versió estable de Debian 11 "Bullseye"

La Debian 11, batejada com a Bullseye, ja està disponible des de mitjans d’agost La Debian 11 ha actualitzat el 72% dels paquets, això suposa 59.551 paquets: 11.294 nous, 42.821 actualitzats[...]