Contactar

GRN Serveis Telemàtics, S.L.
C/Oviedo, 46
17005 – Girona
Telèfon 972230000
FAX 972401185

Horari d’oficina: de dilluns a divendres, de 8:00 a 18:00.

Contactes de GRN Serveis Telemàtics

Departament comercial
Albert Vehilsavehils@grn.cat
Ruben Guerrerorguerrero@grn.cat
Yolanda Aliagayaliaga@grn.cat
Administració del sistema
Adreça genèricaadmin@grn.cat
Jordi Boujbou@grn.cat
Ilyas El Mouddenneilyas@grn.cat
David Garciadgarcia@grn.cat
Fidel Pacofpaco@grn.cat
Júlia Recasensjrecasens@grn.cat
Direcció Tècnica
Jordi Fàbregasjfabregas@grn.cat
Esteve Camósecamos@grn.cat


La FLL Girona suma deu anys

La First Lego League és una iniciativa que es posà en marxa el 1998. Va aterrar a Girona fa deu anys, el 2009, organitzada per la Universitat de Girona i[...]