FAQ telefonia mòbil

Configurar l’APN

Per tal que la connexió a les dades mòbils funcioni correctament cal configurar l’APN (Access Point Name).

A continuació teniu els passos a seguir per configurar l’APN tan per mòbils Android com IOS:

Configuració per a les línies amb cobertura Orange

Configuració de l'APN telèfon Android

Configuració de l'APN telèfon IOS

Bústia de veu

La bústia de veu ve activada per defecte.


Escoltar missatgesTruca 121
Gravar missatge bústia a) Truca 121
b) Marca opció 2
c) Marca opció 1
Deshabilitar bústiaMarca ##002#

Des del mateix mòbil es pot habilitar una sèrie de funcions de la bústia de veu, aquests són els codis per activar-les i desactivar-les:


Bústia de veu siActivarDesactivar
Si no respon després de***61*121*TEMPS###61#
Si està apagat o fora de cobertura**62*121###62#
Si està ocupat**67*121###67#
Totes les trucades**21*121###21#
* TEMPS = número de segons, entre 5 i 30 segons, múltiples de 5
Configuració per a les línies amb cobertura Vodafone

Configuració de l'APN telèfon Android

Configuració de l'APN telèfon IOS

Bústia de veu, desviament de trucada i trucada en espera

Activar/desactivar bústia de veu


Desactivar bústiaTruca ##002#
Activar bústiaTruca *147#
Escoltar missatgesMarca 2242

Activar/desactivar trucada en espera


Desactivar trucada en esperaTruca #43#
Activar trucada en esperaTruca *43#

Opcions de desviament de trucades


Desviar totes les trucades**21*
Desviar quan no contesta**61*
Desviar si el mòbil està apagat/fora de cobertura**62*
Desviar si està comunicant**67*

Desviament de trucades


Activar desviament**codi servei*Número de telèfon#+ trucar
Desactivar desviament##codi servei#+ trucar
Configuració per a les línies amb cobertura Orange +

Configuració de l'APN telèfon Android

Configuració de l'APN telèfon IOS

Configuració per a les línies amb cobertura Movistar

Configuració de l'APN telèfon Android

Configuració de l'APN telèfon IOS i compartir dades

Aquesta configuració serveix tant per les dades mòbils com per compartir internet des del mòbil a altres dispositius. Per això és important assegurar-vos que a Dades mòbils> Punt d’accés personal> APN hi teniu escrit inet.es


Compartir internet

Els usuaris amb cobertura Orange, si voleu compartir Internet amb un altre dispositiu heu de modificar alguns paràmetres de l’APN:

Compartir internet telèfon IOS

Compartir internet telèfon Android

Si heu seguit les instruccions de la configuració de l’APN de l’apartat anterior, en el pas 8 ja està inclosa la configuració que permet aquesta funcionalitat, sinó podeu seguir el següent manual:Descarrega els manuals

Descarrega els manuals si tens cobertura Movistar