manteniment

Manteniment de seguretat

Aquest és un servei addicional que es pot contractar en qualsevol de les categories de housing. GRN comprova, amb la periodicitat contractada, que el sistema operatiu  i els serveis instal·lats estiguin actualitzats i que la seva seguretat no hagi estat compromesa. Aquest manteniment no inclou la reparació ni identificació de vulnerabilitats degudes al codi desenvolupat per a la pàgina web.

A part del manteniment de seguretat, GRN us pot oferiar dos altres tipus de manteniment:

Manteniment de hardware

Aquest manteniment està inclòs en tots els servidor que siguin propietat de GRN. Davant d’un problema de hardware, GRN actuarà de la manera més ràpida possible per normalitzar el servei. En cas de servidors propietat del client, aquest servei no està inclòs.

Manteniment de serveis

Addicionalment, i fonamentant-se en un estudi previ, es poden oferir manteniments de serveis concrets, que no estiguin inclosos en el manteniment de seguretat estàndar.

Demaneu més informació a admin@grn.cat