fax-150

El servei de fax forma part d’una tecnologia de fa més de 100 anys i que en general ha quedat antiquat. La transmissió de pàgines i imatges, ara es fa amb mitjans més moderns, com ara el correu electrònic.

No obstant, el fax encara és utilitzat per molts usuaris i empreses. Per aquest motiu des de GRN hem desenvolupat el servei de Fax IP, amb el qual es poden rebre i enviar les pàgines de fax, a través del correu electrònic.

Al tractar-se d’un servei com el correu electrònic, cal tenir en compte que actualment a través d’Internet s’utilitzen diferents atacs com el phising, o la suplantació d’identitat amb els que els usuaris s’intenten fer passar per altres persones. Per aquest motiu, el servei de Fax IP de GRN disposa de diferents mesures de seguretat amb les que aquests problemes deixen d’existir.

Per a enviar un fax, s’ha d’ajuntar el document en format PDF dins un correu electrònic destinat a: <número-de-destí>.<codi-de-seguretat>@fax.grn.cat.  Si el correu electrònic d’origen i el codi de seguretat són correctes, el fax s’enviarà cap al número de destí. Per a la recepció, el document s’envia cap al vostre número de fax, i un cop rebut a GRN, us el fem arribar a través de correu electrònic també en format PDF.

Concepte Preu
Alta del servei de fax IP 30€
Quota mensual DDI + 5 bústies 5€
Consum trucades fax enviats a números fixos nacionals 0.02€/min
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent