El WiMax és una tecnologia de comunicació sense fils que ens permet donar cobertura a Internet als usuaris que tinguin visibilitat amb les antenes des de les quals GRN dóna aquest tipus de servei.

La Connectivitat WiMax ens permet arribar a clients que per distància tenen problemes amb la connectivitat amb fil de coure, ens permet donar gran capacitat a les línies i a més podem oferir tot tipus de modalitats simètriques. Com a complement a altres tecnologies existents a través de cable, el WiMax ens pot donar una segona connectivitat a través d’un mitjà físic radicalment diferent i actuant així com a backup de la connexió amb cable.

Garantia 100% Garantia 50%
Cabal Quota Mensual Alta Quota Mensual Alta Router
1Mbps/1Mbps 178€ 150€ 90€ 150€ 150€
2Mbps/2Mbps 243€ 150€ 121€ 150€ 150€
3Mbps/3Mbps 361€ 150€ 180€ 150€ 150€
4Mbps/4Mbps 477€ 150€ 239€ 150€ 150€
5Mbps/5Mbps 591€ 150€ 295€ 150€ 150€
6Mbps/6Mbps 702€ 150€ 351€ 150€ 150€
7Mbps/7Mbps 811€ 150€ 406€ 150€ 150€
8Mbps/8Mbps 918€ 150€ 459€ 150€ 150€
9Mbps/9Mbps 1.023€ 150€ 512€ 150€ 150€
10Mbps/10Mbps 1.125€ 150€ 563€ 150€ 150€
Per cabals més grans i cobertura demaneu-nos preu a admin@grn.cat
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
El client accepta un compromís de permanència mínim d’un any
L’alta inclou antena i instal·lació, però no el cablejat interior
Garantia 20%
Cabal Quota Mensual Alta IP fixa
1Mbps/1Mbps 38€ 150€ 4€
2Mbps/2Mbps 53€ 150€ 4€
3Mbps/3Mbps 79€ 150€ 4€
4Mbps/4Mbps 105€ 150€ 4€
5Mbps/5Mbps 130€ 150€ 4€
6Mbps/6Mbps 153€ 150€ 4€
7Mbps/7Mbps 178€ 150€ 4€
8Mbps/8Mbps 202€ 150€ 4€
9Mbps/9Mbps 225€ 150€ 4€
10Mbps/10Mbps 247€ 150€ 4€
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
El client accepta un compromís de permanència mínim d’un any
L’alta inclou antena i instal·lació, però no el cablejat interior
Garantia 10%
Cabal Quota Mensual Alta IP fixa
6Mbps/1Mbps 29€ 150€ 4€
9Mbps/1Mbps 40€ 150€ 4€
18Mbps/2Mbps 66€ 150€ 4€
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
El client accepta un compromís de permanència mínim d’un any
L’alta inclou antena i instal·lació, però no el cablejat interior

Mapa de situació de les antenes WiMax

Ubicació de les nostres antenes

Ubicació de les nostres antenes

Més opcions de connectivitat

El valor afegit de GRN

Unes de les característiques de GRN és la flexibilitat i les solucions a mida. Això no us ho podran oferir els grans operadors, algunes funcionalitats que oferim:

  • Possibilitat de contractar un rang d’adreces IP fixes en una ADSL/VDSL/SDSL/Fibra (la resta d’operadors només deixen la possibilitat d’una connexió una ip)
  • IP fixa en TOTES les connexions professionals i SDSLs sense cost afegit.
  • Múltiples ADSL’s i SDSL’s amb direccionament privat per connectivitat entre seus.
  • Solucions de Firewall o de xarxa privada virtual (VPN) com els que teniu en aquest apartat
  • Servei de helpdesk amb tècnics reals que us poden solucionar els problemes sense parlar amb contestadors.