Què són les línies ADSL i VDSL ?

Les línies ADSL són les línies que aprofiten el cablejat telefònic de coure existent a les llars dels usuaris, per aconseguir una connexió a Internet amb una amplada de banda significativa. El seu fonament tècnic és fer passar la veu i les dades pel mateix cable telefònic, utilitzant per les dades una freqüència superior a la que utilitza la veu. Un cop la línia arriba a l’usuari, s’hi instal·la un filtre per evitar possibles molèsties en les converses telefòniques provocades per les freqüències de les dades.


Una característica a tenir en compte en les ADSL’s és que són asimètriques, o sigui que la velocitat de pujada i baixada no són iguals. La velocitat de baixada és sempre superior a la velocitat de pujada, ja que la tecnologia ADSL està orientada a la navegació web.


Les línies VDSL són l’evolució de les línies ADSL que ens permet arribar a 30Mbps en línies de coure.

Què són les línies SDSL ?

Les línies SDSL són tecnològicament iguals a les línies ADSL, amb la diferència que en aquest cas són simètriques, o sigui que la velocitat de pujada i baixada són iguals.

Les línies ADSL són en l’actualitat la connexió a Internet més utilitzada. Les seves mancances són:

  • La manca de cobertura en zones allunyades de la central telefònica, mancança que podem solucionar amb la utilització de la tecnologia WiMax.
  • Hem arribat al límit de velocitat que ens pot donar la línia de coure, però la implantació de la xarxa de fibra òptica FTTH farà avançar la xarxa Internet al següent esgraó de la seva evolució.

Quines modalitats d’ADSL/VDSL oferim a GRN ?

Modalitat Velocitat Garantit Alta Quota mensual IP fixa
Domèstica Bàsica 1Mbps/320Kbps 0% 97€ 24€ No
Domèstica Màxima * 3Mbps/320Kbps 0% 97€ 29€ No
Domèstica Top * 10Mbps/800Kbps 0% 97€ 39€ No
VDSL 30M Lite 30Mbps/1Mbps 0% 97€ 57€ No
VDSL 30M Pro 30Mbps/3Mbps 0% 97€ 70€ No
Professional Bàsica 1Mbps/320Kbps 10% 97€ 39€ inclosa
Professional Bàsica Pro 1Mbps/320Kbps 50% 97€ 57€ inclosa
Professional Class 2Mbps/320Kbps 10% 97€ 57€ inclosa
Professional Class Pro 2Mbps/320Kbps 50% 97€ 100€ inclosa
Professional Advance 4Mbps/512Kbps 10% 97€ 57€ inclosa
Professional Advance Pro 4Mbps/512Kbps 50% 97€ 100€ inclosa
Professional Premium 8Mbps/640Kbps 10% 97€ 70€ inclosa
Professional Premium Pro 8Mbps/640Kbps 50% 97€ 150€ inclosa
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
Router i altres elements en funció de les necessitats

Quines modalitats de SDSL oferim a GRN ?

Modalitat Velocitat Garantit Alta Quota mensual IP fixa
SDSL 800K 800Kbps/800Kbps 50% 97€ 90€ inclosa
SDSL 1M * 1Mbps/1Mbps 50% 97€ 100€ inclosa
SDSL 1.2M 1.2Mbps/1.2Mbps 50% 97€ 120€ inclosa
SDSL 1.5M * 1.5Mbps/1.5Mbps 50% 97€ 150€ inclosa
SDSL 2M 2Mbps/2Mbps 50% 97€ 180€ inclosa
SDSL 4M 4Mbps/4Mbps 50% 147€ 320€ inclosa
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
Router i altres elements en funció de les necessitats

Cal comprovar si la modalitat desitjada està disponible a cada localització concreta, ja que la seva disponibilitat depèn de la distància a la central telefònica i la tecnologia d’aquesta. Les connexions que estan marcades amb un asterisc només estan disponibles a la província de Girona.

Es necessita una línia de coure per muntar una línia ADSL, si el client no disposa de cap línia analògica existent caldrà una línia de coure sense servei telefònic que té un cost de 10€ mensuals addicionals. En el cas de les línies ADSL fora de la província de Girona sempre es muntaran sobre un parell de coure nou i per això tenen aquest cost mensual addicional fix.

El valor afegit de GRN

Unes de les característiques de GRN és la flexibilitat i les solucions a mida. Això no us ho podran oferir els grans operadors, algunes funcionalitats que oferim:

  • Possibilitat de contractar un rang d’adreces IP fixes en una ADSL/VDSL/SDSL/Fibra (la resta d’operadors només deixen la possibilitat d’una connexió una ip)
  • IP fixa en TOTES les connexions professionals i SDSLs sense cost afegit.
  • Múltiples ADSL’s i SDSL’s amb direccionament privat per connectivitat entre seus.
  • Solucions de Firewall o de xarxa privada virtual (VPN) com els que teniu en aquest apartat
  • Servei de helpdesk amb tècnics reals que us poden solucionar els problemes sense parlar amb contestadors.

Més opcions de connectivitat

I si voleu una solució a mida no dubteu en demanar-nos-la a admin@grn.cat.