enllac-150Un enllaç de Veu IP de GRN és un canal de comunicació SIP dedicat a l’entorn empresarial, per tal d’utilitzar la infraestructura de GRN per a l’emissió i recepció de trucades.

La seva finalitat és enllaçar centraletes físiques, i ens permet que aquestes centraletes puguin trobar-se en un entorn híbrid, convivint amb la telefonia tradicional.

 • Les centraletes Asterisk i algunes centraletes tradicionals tenen capacitat de connectar-se directament amb VoIP, ja que incorporen maquinari capaç de comunicar-se a través del protocol SIP. En aquest cas, només caldrà configurar-lo per a poder connectar-se amb la infraestructura de GRN.

  EscenariVoIPAsterisk

   

 • En els altres casos, GRN ofereix maquinari a mida, per a poder interconnectar una centraleta tradicional amb la Veu IP. Aquests gateways són compatibles amb tots els tipus de línies i, sempre i quan existeixin suficients ports disponibles, també ens permet un escenari híbrid.

  EscenariVoIPGateway

  Per a aquests enllaços, GRN disposa dels següents tipus de convertidors:

  Tipus de línia Solució Límit de línies
  Analògica Linksys PAP2T/ Cisco SPA112 2 a centraleta
  Linksys SPA3102 1 analògica + 1 centraleta
  Gateway amb tarja analògica en funció de la tarja usada
  XDSI Teles BRI 4 línies a centraleta
  2 XDSI + 2 centraleta
  Gateway amb tarja XDSI en funció de la tarja usada
  Primari Gateway amb tarja de Primari en funció de la tarja usada

Els preus de VoIP de GRN

La següent taula mostra un resum de les tarifes de trucades en VoIP de GRN, per a més destinacions podeu consultar el llistat complet.

Destí Preu minut Establiment de trucada
Espanya fix 0.02€/min 0€
Espanya mòbil 0.06€/min 0€
Comunitat Europea 0.02€/min 0€
A aquests preus cal afegir l’IVA corresponent

Demaneu més informació a admin@grn.cat