• dominiRegistrar un domini a Internet equival a registrar la nostra marca comercial. Si disposem d’un domini, disposarem d’un nom propi a Internet al qual podrem associar la nostra web, el nostre correu o qualsevol altre servei d’Internet que utilitzi noms de domini.

  Hi ha molts tipus de dominis, i la ICANN, un ens internacional sense ànim de lucre, n’és la màxima autoritat. Els dominis els podem agrupar en dos grans grups: els genèrics i els territorials.

  Els dominis genèrics són els que podem registrar sense massa limitacions, i sigui quina sigui la nostra nacionalitat. Els dominis més coneguts d’aquest grup són: .com, .net, .org, .info i .biz.

  Els territorials, en canvi, associen el nostre nom a un país o territori en concret. Per exemple, a Catalunya els .cat, a Espanya els .es, a França els .fr, a Alemanya els .de, etc. Podeu consultar la llista sencera en aquest enllaç. A cada país hi ha una entitat sense ànim de lucre que s’encarrega de la seva gestió, i que indica quines són les normes i condicions de registre del domini. A Catalunya és la Fundació PuntCAT i a Espanya és l’EsNIC. El domini .cat és un domini reservat a la comunitat lingüística i cultural catalana. Per a poder-lo utilitzar ens hem de comprometre a tenir-hi un mínim de continguts en llengua catalana.

  A GRN us podem gestionar el vostre domini en tot el seu procés: alta, renovació, trasllat, etc… Demana’ns informació a admin@grn.cat.

  I un cop tinc el domini què haig de fer? Doncs associar-li un pla de hosting de GRN.

  Els dominis més habituals que gestionem són:

  .com .net .org .info .biz
  .cat .es .eu .fr .de
  .jp .mx .cn .pt .us
  .co.uk .it .ru .gr .ph
  .pe .pl .ma .co

  Demaneu-nos més informació a admin@grn.cat. • DNS dinàmica o DDNS és el mètode d’actualitzar, en temps real, una entrada DNS que apunta a una connexió que té adreça IP dinàmica. Gràcies a aquesta funcionalitat, si tenim un servei darrera aquesta connexió amb adreça IP dinàmica, podem utilitzar la DDNS per referenciar la connexió sense que es vegi afectada pels canvis en l’adreça IP. O sigui, encara que l’adreça IP canvïi, la seva DNS es mantindrà constant.

  Els preus d’aquest servei són:

  Alta Quota Anual
  Servei DDNS amb línia de GRN 0€ 20€
  Servei DDNS sense línia de GRN 0€ 60€
  A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
  L’alta no inclou la instal·lació del script en el client

  El client de DDNS de GRN és un script que només funciona en sistemes Linux. Aquest script que utilitzem per refrescar la DNS periòdicament es pot descarregar d’aquí.
  Si voleu consultar-nos alguna cosa sobre aquest servei, contacteu-nos a admin@grn.cat.

  Desplega per veure un exemple de funcionament

  Suposem que l’empresa “FSM” té una connexió ADSL amb adreça IP dinàmica. El seu gerent vol poder-se connectar a l’ordinador de la feina, des de casa, utilitzant una connexió VPN amb Terminal Server. Com que no podem configurar la VPN amb la IP de la connexió, ja que és dinàmica, necessitem un DDNS.


  Aquesta empresa solicita el servei de DDNS a GRN, que li assigna la DNS fsm.dyn.grn.es. L’empresa té un firewall de GRN basat en Linux i cal que hi instal·li el script que manté actualitzada la DDNS. Aquest script se’l descarrega d’aquí i el configura amb els paràmetres que li ha donat GRN. S’ha d’incorporar aquest script al cron del sistema per tal que vagi comprovant la IP i actualitzi la DNS en cas que hagi canviat.

  A partir d’aquí, el gerent de l’empresa “FSM” ja pot utilitzar una VPN que el connecta a l’oficina, mitjançant l’utilització de la DNS: fsm.dyn.grn.es