housing

El housing de servidor dedicat és el servei d’allotjament al nostre centre de dades d’un servidor propietat del client, o bé propietat de GRN en règim de lloguer. Dins el nostre centre de dades el vostre servidor gaudirà d’un entorn en les condicions òptimes pel funcionaments que li hàgiu assignat.

Aquestes són les nostres tarifes de housing:

Servidor dedicat Quota mensual Alta
Housing servidor 1U 90€
Connexió Ethernet per cada 1U inclosa
Connexió Ethernet suplementària 5€
Microprocessador suplementari 5€
HD suplementari (inclou 2HD) 3€
Adreça IP fixa per cada 1U inclosa
Adreça IP fixa suplementària 5€
500 GB de trànsit Internet per cada 1U inclosos
Pack de 500GB de trànsit suplementari 20€
1Mbps de trànsit garantit 49€
Connexió alimentació 220V per 1U inclosa (1A màx)
Connexió alimentació 220V suplementària 5€
Servei de firewall inclós
Servidor de lloguer segons configuració personalitzada Consultar
Servei de monitorització amb alertes per mail 20€ 20€
Servei de monitorització amb alertes per mail i SMS 35€ 20€
Servei de backup  Veure tarifes
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
L’enrackat del servidor el fa GRN sense cost pel client

Opció servidor administrat

Aquests conceptes encaixen pels usuaris que volen un servidor i se l’administren ells. En aquest cas el password de root el té el client i GRN només els dóna els serveis esmentats. Però els housings dedicats i els servidors virtuals es poden extendre amb serveis mantinguts per l’equip tècnic de GRN, de cara a donar solucions als clients que necessiten un tècnic de sistemes que els doni suport. Aquí teniu 3 opcions: només administrat, administrat amb panell de control ISPCP o administrat amb Owncloud.

Aquestes són les tarifes dels serveis administrats:

Servidor Administrat Linux Quota mensual Alta
Manteniment servidor Administrat fins a 50 dominis 20€
Pack de 50 dominis addicionals per a servidor administrat 10€
Instal·lació filtres antivirus i antispam 100€
Panell de control ISPCP Quota mensual Alta Owncloud Quota mensual Alta
Panell de control ISPCP 11€ 200€ Servei d’Owncloud 10€ 100€
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
Els serveis de ISPCP o Owncloud són addicionals al servidor administrat

Opció servidor Xen

Si la solució desitjada és un servidor de màquines virtuals dedicat amb motor Xen, a GRN us administrem el servidor Xen, els servidors virtuals, també, si ho voleu. A cadascuna de les màquines virtuals se les pot dotar de les condicions de l’apartat anterior.

Aquestes són les tarifes dels servei de manteniment de Xen:

Manteniment servidor Xen Quota mensual Alta
Servidor Xen amb dom0 administrat per GRN 30€ 600€
Servei de servidor administrat, veure preus administrat
Servei de panell de control ISPCP, veure preus ISPCP
Servei de Owncloud, veure preus Owncloud
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
Tots aquests serveis són addicionals als de servidor dedicat

Característiques i valor afegit de GRN

Subministrament elèctric ininterromput
El datacentre de GRN disposa d’un sistema de SAIs, per assegurar el funcionament dels servidors en cas de caiguda del subministre elèctric. I en cas de caigudes de llarga durada, tant els SAIs com els sistema de climatització tenen assegurat el subministre a través de grup electrogen.

Temperatura controlada
Els servidors necessiten treballar a temperatures inferiors a 20ºC, és per això que el datacentre de GRN disposa d’un sistema de climatització redundat i connectat al grup electrogen.

Ampla de banda garantida i de gran qualitat
Aprofitant la mateixa infraestructura que ens permet donar bona connectivitat i que trobeu explicada a aquí, podem garantir una amplada de banda de qualitat per a la connexió del vostre servidor a Internet. El trànsit Internet es pot oferir per volum mensual o bé per ampla de banda garantida fixa.

Adreça IP fixa
El servei de housing inclou una adreça IP fixa per a la connectivitat del vostre servidor a Internet. En cas de necessitar més adreces IP, us podem oferir tot un rang d’adreces.

Servei de Firewall
El servei de housing també inclou servei de Firewall. La configuració del Firewall sempre la realitzarà GRN i no tindrà cost pel client (sempre i quan el número de regles i de modificacions a les mateixes sigui raonable).

La gestió i administració d’aquest servidor la fa el mateix client o pot contractar el manteniment del sistema o de la seguretat a GRN.

Més opcions de housing

A GRN som especialistes en servidors Linux i us podem donar el servidor ja configurat amb tots els serveis que necessiteu. Si voleu més informació o una solució a mida no dubteu en demanar-nos-la a admin@grn.cat.