FAQ telefonia mòbil

Configurar l’APN

Per tal que la connexió a les dades mòbils funcioni correctament cal configurar l’APN (Access Point Name).

A continuació teniu els passos a seguir per configurar l’APN tan per mòbils Android com IOS:

Configuració de l'APN telèfon Android

Configuració de l'APN telèfon IOS


Compartir internet

Si voleu compartir Internet amb un altre dispositiu heu de modificar alguns paràmetres de l’APN:

Compartir internet telèfon IOS

Compartir internet telèfon Android

Si heu seguit les instruccions de la configuració de l’APN de l’apartat anterior, en el pas 8 ja està inclosa la configuració que permet aquesta funcionalitat, sinó podeu seguir el següent manual:
Bústia de veu

La bústia de veu ve activada per defecte.


Escoltar missatgesTruca 121
Gravar missatge bústia a) Truca 121
b) Marca opció 2
c) Marca opció 1
Deshabilitar bústiaMarca ##002#

Des del mateix mòbil es pot habilitar una sèrie de funcions de la bústia de veu, aquests són els codis per activar-les i desactivar-les:


Bústia de veu siActivarDesactivar
Si no respon després de***61*121*TEMPS###61#
Si està apagat o fora de cobertura**62*121###62#
Si està ocupat**67*121###67#
Totes les trucades**21*121###21#
* TEMPS = número de segons, entre 5 i 30 segons, múltiples de 5