FAQ telefonia mòbil

Configurar l’APN

Per tal que la connexió a les dades mòbils funcioni correctament cal configurar l’APN (Access Point Name).

A continuació teniu els passos a seguir per configurar l’APN tan per mòbils Android com IOS:

Configuració de l'APN telèfon Android

Configuració de l'APN telèfon IOS


Compartir internet

Si voleu compartir Internet amb un altre dispositiu heu de modificar alguns paràmetres de l’APN:

Compartir internet telèfon IOS

Compartir internet telèfon Android

Si heu seguit les instruccions de la configuració de l’APN de l’apartat anterior, en el pas 8 ja està inclosa la configuració que permet aquesta funcionalitat, sinó podeu seguir el següent manual:Descarrega els manuals