Housing Xen

Si la solució desitjada és un servidor de màquines virtuals dedicat amb motor Xen, a GRN us administrem el servidor Xen, els servidors virtuals, també, si ho voleu. A cadascuna de les màquines virtuals se les pot dotar de les condicions de l’apartat anterior.

Aquestes són les tarifes dels servei de manteniment de Xen:

Manteniment servidor Xen Quota mensual Alta
Servidor Xen amb dom0 administrat per GRN 30€ 600€
Servei de servidor administrat, veure preus administrat
Servei de panell de control ISPCP, veure preus ISPCP
Servei de Owncloud, veure preus Owncloud
A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
Tots aquests serveis són addicionals als de servidor dedicat