Configuració del correu electrònic en un MAC

Per a configurar el correu electrònic de GRN en el programari Apple Mail de MAC, heu de seguir els següents passos, un cop tingueu el programa obert per primera vegada, o bé accedint a File -> Add Account… :
1. Afegir el vostre Nom, la vostra adreça de correu electrònic, i la vostra contrasenya.

2. Editar els paràmetres del correu.
El format del compte és POP, i el servidor serà mail.elvostredomini.ext, és a dir, per una adreçacorreu@grn.es, l’Incoming mail server serà mail.grn.es, mentre que per correu@test.cat, el servidor serà mail.test.cat.

També ens demanarà l’adreça de correu com a User Name i la contrasenya corresponent.

3. Definir els paràmetres de l’enviament de correu.

El servidor seguirà l’exemple de l’apartat 2, i enaquest cas, ens caldrà marcar l’autenticació, i afegir les nostres dades del compte de correu.

4. Un cop haguem verificat tots els paràmetres, podem crear el compte de correu.

Finalment per a no emplenar l’espai disponible del servidor, el que farem serà accedir al menú Mail -> Preferences, i un cop dins, a l’apartat Accounts, farem el següent:

5. Definirem la opció de Remove copy from server after retrieving a message, assignant la opció de After one Week, per a guardar elscorreus durant una setmana al servidor.