Configuració de l’Outlook per deixar còpia al servidor

Configuració normal

Configuració per deixar còpia al servidor

Les bústies de correu de GRN tenen una capacitat limitada. Els clients que utilitzen el protocol POP3 per consultar el seu correu una mala configuració del gestor de correu Outlook pot desencadenar un problema, quan es descarregui un nou correu es deixi una copia al servidor, amb el pas del temps la quota de la bústia arribarà al 100% de la seva capacitat.

Des de GRN us recomanem no deixar una còpia dels nous correus al servidor de manera permanent, a fi d’evitar problemes de límit de quota. Tot seguit es faciliten 5 captures de pantalla que us ajudarà a configurar l’Outlook a fi de només deixar una còpia dels correus dels últims 7 dies. Automàticament s’esborraran els correus posteriors a 7 dies.

1. Accedir a l’apartat de configuració dels comptes de correu:

2. Editar els comptes de correu:

3. Canviar les propietats del compte de GRN:

4. Accedir a les configuracions avançades:

5. Definir un màxim de 7 dies a la còpia del servidor:

Ja teniu el gestor de correu Outlook configurat correctament.