Mail-relay

mail_relayEl serveis de mail relay i mail backup estan adreçats principalment a petites i mitjanes empreses que disposen d’un servidor de correu electrònic a les seves instal·lacions i que desitgen assegurar rebre el correu en cas de caiguda del seu enllaç a Internet. Tots dos serveis són vàlids per a més d’un domini i poden tenir associats filtres antispam i antivirus amb diferents polítiques de control i seguretat.

El servei de mail relay consisteix en publicar els servidors de correu de GRN com a MXs dels vostres dominis de forma que qualsevol incidència a la vostra connectivitat o servidor no us impedeixi rebre el correu. El servei també es pot oferir si teniu una IP dinàmica a les vostres instal·lacions. Els servidors de correu de GRN estan permanentment i de forma redundant connectats a Internet així que evitareu les pèrdues no desitjades de correu electrònic. Un cop el vostre servei quedi restablert, els nostres servidors us reenviaran el correu emmagatzemat temporalment als nostres servidors.

Per al servei de mail relay també teniu l’opció de contractar un servei de mail relay de sortida de forma que tindreu una IP del nostre rang exclusiva per a sortir a Internet per a fer els vostres enviaments, i configurable a nivell de resolució inversa. Controlem les principals blacklists d’Internet per tal d’analitzar si la vostra IP de sortida ha quedat inclosa dins d’alguna d’aquestes llistes i perquè.

Per altra banda, el servei de mail backup permet configurar addicionalment els nostres servidors de correu com a MXs de menys prioritat juntament amb els vostres ja configurats. En cas de caiguda dels vostres servidors, el funcionament és el mateix que el mail relay, els correus s’emmagatzemen als nostres servidors fins que el vostre servei estigui reestablert.

Podeu contactar amb nosaltres per a obtenir més informació, així com les característiques, condicions i tarifes dels serveis a admin@grn.cat