Filtres de correu

filtre_correuEl filtrat de correu és el servei d’eliminació dels virus i dels correus no desitjats de les vostres bústies de correu.

Hi ha dos grans tipus de correus electrònics a filtrar: els que contenen virus i els que contenen missatges publicitaris no sol·licitats (brossa o en anglès spam). Els filtres intercepten aquests tipus de missatges i eviten que arribin a la nostra bústia. A GRN podem oferir-vos els 2 tipus de filtres de manera independent:

  • Filtres antivirus

Els filtres antivirus analitzen el contingut dels correus electrònics en busca de virus. Si un correu està infectat per un virus serà eliminat abans d’entregar-se a la bústia. Això evita que els virus arribin al nostre client de correu i afegeixen un bon nivell de protecció contra aquest tipus d’amenaces.

  • Filtres antispam

Els filtres antispam analitzen el contingut dels correus electrònics per determinar si es tracta de correu brossa. En cas afirmatiu, el correu es deixa durant una setmana en una carpeta del servidor. Aquesta carpeta que va guardant el correu brossa es pot consultar a través de webmail o IMAP, ja que el filtrat de correu brossa no es pot assegurar al 100% i si un correu bo cau en el filtre hem de tenir un mecanisme per poder-lo recuperar.

Els filtres antispam van autoaprenent constantment la manera de detectar aquests correus, ja que els generadors de correu brossa intenten sempre que el seu correu es pugui entregar. El nivell de filtratge es pot configurar, a GRN recomanem no utilitzar un nivell massa estricte, ja que és millor rebre algun correu brossa, que no que un correu bo caigui dins el filtre i no el veiem.

Demaneu-nos més informació a admin@grn.cat