Mirrors

El PHP és un llenguatge de programació molt semblant al C que permet dotar a les pàgines web d’una gran interactivitat i amb el que podreu accedir a bases de dades o crear gràfics. En aquesta web hi trobareu tota la documentació que pogueu necessitar: FAQs, manuals, comentaris… GRN és un dels mirrors oficials del PHP a l’Estat Espanyol. http://es.php.net.


Debian és una de les distribucions més conegudes del Sistema Operatiu lliure GNU/Linux. Debian GNU/Linux ofereix més que un Sistema Operatiu: inclou milers de paquets, programari precompilat i distribuït en un format que fa més senzilla la seva instal·lació i manteniment. La web oficial de Debian és http://www.debian.org. El nostre mirror el trobareu a http://debian.grn.cat, però també podeu configurar el vostre repositori per tal que apunti al nostre mirror per ftp ftp://debian.grn.cat.


Ubuntu és la distribució més popular del Sistema Operatiu lliure GNU/Linux, sobretot en entorns d’escriptori. Ubuntu parteix del nucli de Debian, amb la pretensió de fer una distribució més amigable a l’usuari final. La filosofia Ubuntu es basa en els següents principis: que el programari ha de ser gratuït, que la gent ha de poder utilitzar el programari en la seva llengua materna i ha de poder fer-ho independentment de qualsevol de les seves limitacions; a més, la gent ha de ser lliure de personalitzar o modificar el programari de la manera que cregui més convenient. La web oficial d’Ubuntu és http://www.ubuntu.com i hi ha molts recursos en català a http://www.ubuntu.cat/.

El nostre mirror el trobareu a http://ubuntu.grn.cat, o si us connecteu per ftp ftp://ubuntu.grn.cat.

Com configurar la vostra ubuntu amb el mirror de GRN

Per configurar el vostre ordinador per tal que faci servir el nostre mirror podeu trobar les instruccions a  la pàgina d’ubuntu directament aquí (launchpad.net)

En el cas de la versió estable 12.04 per exemple haurieu de posar en el fitxer /etc/apt/sources.list


deb http://ubuntu.grn.cat/ubuntu/ precise main
deb-src http://ubuntu.grn.cat/ubuntu/ precise main


raspberryRaspbian és una distribució per a la RaspberryPi basada en Linux Debian. Un cop us heu descarregat la imatge de Raspbian, la graveu en una memòria SD i ja podeu començar a treballar amb la vostra RaspberryPi. Per gravar la targeta amb la imatge de Raspbian que heu baixat podeu seguir les següents instruccions de la gent d’Adafruit.

El nostre mirror el trobareu a http://raspbian.grn.cat, o si us connecteu per ftp ftp://raspbian.grn.cat.


En el nostre servidor FTP del Kernel de Linux hi podreu trobar totes les versions del Kernel de Linux aparegudes fins a la data. El Kernel de Linux és el cor del sistema operatiu. Linus Torvalds va crear el Linux el 1991 i en l’actualitat encara participa en el seu manteniment. La unió del Kernel de Linux amb les utilitats GNU formen el que s’anomena el sistema operatiu GNU/Linux. Les diferents distribucions de GNU/Linux empaqueten el software opensource de manera que l’usuari final tingui un sistema amigable amb tot el que necessiti. El nostre mirror el trobareu a ftp://ftp.grn.cat/mirrors/kernel.


Zeroshell és una distribució de Linux per servidors i sistemes “embedded” de baix consum amb l’objectiu de donar els serveis de xarxa més comuns, però amb una interfície web amigable i fàcil d’utilitzar. La web oficial de Zeroshell és http://www.zeroshell.net. El nostre mirror el trobareu a http://zeroshell.grn.cat.


Voyage és una distribució de GNU/Linux, basada en Debian, però específicament dissenyada per a sistemes “embedded” de baix consum, com els Alix o Atom. La web oficial de Voyage és http://www.voyage.hk. El nostre mirror el trobareu a http://voyage.grn.cat.


Mozilla és una organització internacional sense ànim de lucre que es dedica a desenvolupar programari lliure. Ells pensen que Internet és el desenvolupament tecnològic i social més important dels nostres dies i que com a recurs públic que és, s’ha de millorar i protegir. A GRN som usuaris dels projectes de Mozilla des de fa molts anys i els recomanem com a millors alternatives al Microsoft Explorer i al Microsoft Outlook. Els podeu utilitzar en entorn Windows, Linux i Mac OS X. Els seus projectes més coneguts són el navegador Firefox i el client de correu Thunderbird. La web oficial de Mozilla és http://www.mozilla.org. El nostre mirror el trobareu a http://mozilla.grn.cat.


Netfilter és el projecte de programari lliure que utilitzen els sistemes GNU/Linux per fer el filtratge de paquets de xarxa. El comandament més conegut d’aquest projecte és iptables, que ens permet implementar Firewalls i funcions de NAT. La web oficial de Netfilter és http://www.netfilter.org. El nostre mirror el trobareu a http://netfilter.grn.cat.