Control remot

controlremotSi mai heu hagut de solucionar un problema amb els tècnics de GRN haureu vist que fem servir un sistema de control remot que ens pemet connectar-nos amb el vostre ordinador durant la resolució del problema i un cop hem acabat la feina s’elimina sense deixar cap element.

Si voleu oferir aquest servei d’assitència remota ja sigui als vostres clients o al personal de la vostra empresa que no sigui informàtic, GRN us ofereix un sistema molt pràctic, econòmic i segur que no requereix cap instal·lació i amb el que us estalviareu de fer desplaçaments innecessaris.

Disposem de dues modalitats de servei: podem fer la instal·lació en un servidor Linux del que ja disposeu, o bé nosaltres ens encarreguem de mantenir el servidor sense límit d’ús ni d’usuaris.

Si voleu provar el sistema només cal que ens sol·liciteu més informació per qualsevol dels canals habituals.

Si el que esteu buscant és el control remot per tal que els nostres tècnics ús puguin solucionar algun problema, heu d’anar aquí.