Dominis

dominiRegistrar un domini a Internet equival a registrar la nostra marca comercial. Si disposem d’un domini, disposarem d’un nom propi a Internet al qual podrem associar la nostra web, el nostre correu o qualsevol altre servei d’Internet que utilitzi noms de domini.

Hi ha molts tipus de dominis, i la ICANN, un ens internacional sense ànim de lucre, n’és la màxima autoritat. Els dominis els podem agrupar en dos grans grups: els genèrics i els territorials.

Els dominis genèrics són els que podem registrar sense massa limitacions, i sigui quina sigui la nostra nacionalitat. Els dominis més coneguts d’aquest grup són: .com, .net, .org, .info i .biz.

Els territorials, en canvi, associen el nostre nom a un país o territori en concret. Per exemple, a Catalunya els .cat, a Espanya els .es, a França els .fr, a Alemanya els .de, etc. Podeu consultar la llista sencera en aquest enllaç. A cada país hi ha una entitat sense ànim de lucre que s’encarrega de la seva gestió, i que indica quines són les normes i condicions de registre del domini. A Catalunya és la Fundació PuntCAT i a Espanya és l’EsNIC. El domini .cat és un domini reservat a la comunitat lingüística i cultural catalana. Per a poder-lo utilitzar ens hem de comprometre a tenir-hi un mínim de continguts en llengua catalana.

A GRN us podem gestionar el vostre domini en tot el seu procés: alta, renovació, trasllat, etc… Demana’ns informació a admin@grn.cat.

I un cop tinc el domini què haig de fer? Doncs associar-li un pla de hosting de GRN.

Els dominis més habituals que gestionem són:

.com .net .org .info .biz
.cat .es .eu .fr .de
.jp .mx .cn .pt .us
.co.uk .it .ru .gr .ph
.pe .pl .ma .co

Demaneu-nos més informació a admin@grn.cat.