Partners

  Projectes Com-tech és l’empresa germana de GRN. Totes dues formen un grup d’empreses que pretén donar serveis en tots els camps de la informàtica i amb cobertura a la província de Girona. Mentre que a GRN ens dediquem a tot el món d’Internet, des de Projectes Com-Tech es dóna resposta a tota una altra àrea de serveis: venda, instal·lació i manteniment de hardware, xarxes i software de gestió (ERP propi amb facturació, comptabilitat i gestió d’estocs).
  Aeris Navigo és el partner tecnològic de GRN en temes de connectivitat WiMax. A través de la seva xarxa WiMax, i compartint algunes infraestructures, podem arribar a usuaris que no poden gaudir de les tecnologies tradicionals. Amb aquesta tecnologia podem oferir productes amb cabals simètrics i en zones on la tecnologia en cable no arriba correctament.
  Debian és la distribució de Linux preferida pels tècnics de GRN. El Linux és un sistema operatiu, alternativa als coneguts Windows i Mac OS X, que es caracteritza per ser gratuït i obert. Hi ha gent que pensa que pel fet de ser obert i no pertànyer a cap companyia “important” el Linux no té suport, però és just el contrari, hi ha una importantíssima comunitat d’usuaris que se l’han fet seu i que han convertit el Linux en un Sistema Operatiu estable, popular, segur i fiable.
  Rapidssl és l’entitat emisora de certificats digitals que GRN utilitza per als seus serveis que requereixin xifrat de dades. Totes les comunicacions a través de la web que requereixin transmetre dades confidencials (sobretot en el cas de demanar dades bancàries) i les intranets on sigui necessari autentificar-se abans de poder-hi accedir han de funcionar sota servidor segur amb protocol https. El servidor segur utilitza xifrat SSL per assegurar les transmissions entre el navegador i el servidor.
Dinahosting és l’empresa que gestiona els dominis de GRN. A través d’aquest partner gestionem la majoria de dominis genèrics (.com, .net, .org, …) i territorials (.cat, .es, .eu, .fr, .uk, .de, …). GRN s’ocupa de tota la gestió d’alta, renovació i manteniment de DNS de vostre domini a través de Dinahosting o amb altres registrars. Darrera el domini, us podem oferir tota la resta de serveis Internet vinculats: hosting, correu, antivirus, antispam, etc…