Contactar

GRN Serveis Telemàtics, S.L.
C/Oviedo, 46
17005 – Girona
Telèfon 972230000
FAX 972401185

Horari d’oficina: de dilluns a divendres, de 8:00 a 18:00.

Contactes de GRN Serveis Telemàtics

Departament comercial
Albert Vehilsavehils@grn.cat
Ruben Guerrerorguerrero@grn.cat
Yolanda Aliagayaliaga@grn.cat
Administració del sistema
Adreça genèricaadmin@grn.cat
Jordi Boujbou@grn.cat
Ilyas El Mouddenneilyas@grn.cat
David Garciadgarcia@grn.cat
Fidel Pacofpaco@grn.cat
Júlia Recasensjrecasens@grn.cat
Direcció Tècnica
Jordi Fàbregasjfabregas@grn.cat
Esteve Camósecamos@grn.cat


Nova versió Debian 10, de l'Stretch al Buster

Després de 2 anys, el projecte Debian va presentar el 6 de juliol la nova versió estable, la Debian 10, que agafa el nom del gos de la pel·lícula Toy[...]