Configuració del correu electrònic IMAP en Thunderbird

1.- Accedim al servidor de correu Thunderbird, si entrem per primera vegada ens apareixerà aquesta finestra, sinó hi podem accedir a través de la finestra principal de thunderbird i anar a dirección de correo.
Un cop a aquesta finstra, si ja tenim la nostra compta de correu anem directes a (Saltarse esto y usar mi cuenta de correo existente)
1

2.- A partir d’aquí comencem a configurar la nostra compta de correu per a Thunderbird. Introduïnt les dades personals del correu.
2

3.- Marcarem que la configuració de les nostres carpetes sigui IMAP i finalment acabarem la configuració.
3