Configuració del correu electrònic IMAP en Outlook 2007

1.- Només d’obrir si no tenim cap compte de correu iniciat ja ens apareix directament assistent de configuració de un nou compte.
1

Passem a la següent pantalla que és on ens pregunta si volem configurar un compte de correu.
2

2.- Introduïm les dades del correu que volem configurar.
3

3.- Finalment ens apareix l’última pantalla de totes que és on ens mostra que el nostre correu s’està configurant.
4