Valor afegit Housing

Subministrament elèctric ininterromput
El datacentre de GRN disposa d’un sistema de SAIs, per assegurar el funcionament dels servidors en cas de caiguda del subministre elèctric. I en cas de caigudes de llarga durada, tant els SAIs com els sistema de climatització tenen assegurat el subministre a través de grup electrogen.

Temperatura controlada
Els servidors necessiten treballar a temperatures inferiors a 20ºC, és per això que el datacentre de GRN disposa d’un sistema de climatització redundat i connectat al grup electrogen.

Ampla de banda garantida i de gran qualitat
Aprofitant la mateixa infraestructura que ens permet donar bona connectivitat i que trobeu explicada a aquí, podem garantir una amplada de banda de qualitat per a la connexió del vostre servidor a Internet. El trànsit Internet es pot oferir per volum mensual o bé per ampla de banda garantida fixa.

Adreça IP fixa
El servei de housing inclou una adreça IP fixa per a la connectivitat del vostre servidor a Internet. En cas de necessitar més adreces IP, us podem oferir tot un rang d’adreces.

Servei de Firewall
El servei de housing també inclou servei de Firewall. La configuració del Firewall sempre la realitzarà GRN i no tindrà cost pel client (sempre i quan el número de regles i de modificacions a les mateixes sigui raonable).